Farka Lake SUP Race for Youth: September 24th, 2022

Under the Tirana European Youth Capital 2022 program with the financial support of the National Youth Congress in cooperation with the Municipality of Tirana, Albanian Water Sports organizes on September 24, 2022 in Farka Lake the regional youth competition in Stand-up Paddling: Tirana SUP Cup 2022. We kindly invite young participants from all the region to join this event and will continue to organize trainings in the coming weeks with the high schools and universities of Tirana to include as many young people as possible in the sports life of the capital.

Albanian Water Sports në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë organizon në Liqenin e Farkës më 24 Shtator 2022 garën rajonale të të rinjve në Stand-up Paddling: Tirana SUP Cup 2022. Ftojmë pjesëmarrës të rinj nga rajoni të na bashkohen në aktivitet dhe do të vazhdojmë të organizojmë në javët e ardhshme me shkollat e mesme dhe universitetet e Tiranës trajnime për të përfshirë sa më shumë të rinj në jetën sportive të kryeqytetit.